karta zgłoszenia

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………….…

nazwa przedszkola, szkoły

…………………………………………………………………………………………

Kurs w którym chcesz brać udział

………………………………………………………………….………………………

Numer telefonu rodzica

 

…………………………………….

                                                                                      Podpis rodzica