INTENSYWNE KURSY PROGRAMOWANIA DLA DOROSŁYCH

Kursy Ekspresowe dla dorosłych

 

Dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w swoją przyszłość

Konfiguracja systemów operacyjnych i sieci komputerowych

 
 

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

          Budowa i montaż komputera (5 godz)

o  
Budowa stacji roboczej

o  
Montaż stacji roboczej

          Wirtualizacja systemów komputerowych (5 godz)

o  
Cel wirtualizacji

o  
Chmury obliczeniowe

o  
Hyper – V

o  
Virtual – Box

o  
Azure

o  
AWS

          Instalacja konfiguracja i obsługa Microsoft Windows 10. (10godz)

o  
Instalacja
systemu operacyjnego

o  
Konfiguracja
systemu operacyjnego

o  
Zarządzanie
użytkownikami, folderami i plikami

o  
Polisy
bezpieczeństwa systemu operacyjnego

          Instalacja konfiguracja i obsługa Microsoft Windows Serwer 2019 (20 godz.)

o  
Instalacja
systemu operacyjnego,

o  
konfiguracja
Active Directory, zarządzanie użytkownikami i plikami i folderami

o  
konfiguracja
DNS i DHCP

o  
konfiguracja
 IIS – tworzenie prostej strony
internetowej

         Instalacja konfiguracja i obsługa Linux Open Suse (20 godz.)

o  
Instalacja
systemu operacyjnego

o  
Zarządzanie
użytkownikami, dodawanie uprawnień

o  
Zarządzanie
siecią i DHCP

o  
Konfiguracja
FTP

          Konfiguracja sieci i switchy i  routerów (10 godz.)

o  
Podłączenie
swicha routera do sieci

o  
Konfiguracja
switcha i routera

o  
Podział sieci
na podsieci

 

Zajęcia prowadzą
praktycy z certyfikacją Microsoct MCP, MCITP, MCSA i CCNA

Zajęcia odbywają się w
sobotę w godz 9.00 – 14.00 oraz piątek 18.00 -20.00

70 godzin Kurs trwa 9 tygodni.

cena kursu 2500 zł

 

 Kursy programowania

 

 • HTML & CSS z elementami JS

Kurs podstaw tworzenia stron internetowych z elementami Java Script. Absolwenci po kursie będą potrafili stworzyć proste strony internetowe i publikować je w Internecie.

10 godzin zajęć – jesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 784 479 355
Cena 380 zł.

 

 • Tworzenie aplikacji internetowych (HTML & CSS, PHP, MySQL)

Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy tworzenia stron internetowych w HTML i CSS. Uczestnicy kursu poznają język programowania PHP i podstawy tworzenia baz danych MySQL. Nauczą się tworzenia aplikacji internetowych wykorzystujących:

bazy danych

logowanie do stron internetowych

tworzenie formularzy

10 godzin zajęć – jesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 784 479 355
Cena 380 zł.

 

 • Podstawy tworzenia stron internetowych w WordPress

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących stworzyć własny serwis lub sklep internetowy. Na kursie nauczymy się instalacji i konfiguracji WordPressa, instalowania podstawowych wtyczek. Ponadto po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

stworzyć własnego bloga

stworzyć serwis internetowy

zbudować sklep internetowy

optymalizować stronę internetową – SEO

10 godzin zajęć – jesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 784 479 355
Cena 450 zł.

 

 • Kurs C# i Visual Studio

Program szkolenia:
Przegląd Visual Studio 2017 i platformy .net
Platforma .net, .net Framework i Common Language Runtime
języki programowania
.net core i .NET Standard Library
Visual Studio 2017 – narzędzia, projekty, referencje i pakiety NuGet
korzystanie z repozytoriów Git
Przegląd języka C#
struktura kodu i przestrzenie nazewnicze,
zmienne, typy danych, wyrażenia i instrukcje
konstrukcje języka C# (instrukcje warunkowe i iteracyjne)
debugowanie, obsługa wyjątków i logowanie
Definiowanie i wywoływanie metod
definiowanie metod (parametry, modyfikatory dostępu, hermetyzacja)
delegaty, metody anonimowe, wyrażenia lambda
podstawowe struktury danych – tablice i kolekcje
typowane kolekcje (generic collections).
Tworzenie klas i definicje typów
tworzenie klas
składowe klas
definiowanie i implementacja interfejsów
definicje typów – klasy,struktury, wyliczenia
Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia
tworzenie hierarchii klas
dziedziczenie i polimorfizm
rozszerzanie klas .NET Framework
Odczyt i zapis danych lokalnych
odczyt i zapis plików
wprowadzenie do LINQ
podstawowe operacje na XML (Linq to XML)
podstawowe operacje na JSON
Operacje asynchroniczne
wprowadzenie do operacji równoległych
operacje asynchroniczne
Dobre praktyki programistyczne
zasady projektowania aplikacji (SOLID)
wprowadzenie do wzorców projektowych

21 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 2600 zł

 

 • Programowanie w HTML5 z elementami JavaScript and CSS3

Program szkolenia:
Przegląd HTML i CSS
przegląd HTML
przegląd CSS
tworzenie aplikacji Web w Visual Studio 2017.
Tworzenie stron i stosowanie stylów na stronach HTML
tworzenie strony HTML5
stosowanie stylów CSS
Wstęp do JavaScript
omówienie składni JavaScript
wprowadzenie do DOM (Document Object Model)
Tworzenie formularzy do zbierania i walidacji danych użytkownika
tworzenie formularzy w HTML5
walidacja danych użytkownika przy użyciu atrybutów HTML5
walidacja danych użytkownika za pomocą JavaScript
Komunikacja ze zdalnym serwerem
programowanie asynchroniczne w JavaScript
wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu XMLHTTPRequest,  Fetch API
Stosowanie stylów w HTML5 przy użyciu CSS3
formatowanie tekstu
style elementów blokowych
pseudo klasy i pseudo elementy
rozszerzanie efektów graficznych przy użyciu CSS3
Tworzenie obiektów i metod w JavaScript
pisanie dobrze ustrukturyzowanego kodu JavaScript
tworzenie własnych obiektów
rozszerzanie obiektów
Tworzenie interaktywnych stron przy użyciu komponentów API dla HTML5
praca z plikami, multimediami
reagowanie na lokalizację i kontekst przeglądarki
debugowanie i profilowanie aplikacji Web
Dodawanie obsługi pracy offline w aplikacjach Web
odczyt i zapis danych lokalnych
dodawanie wsparcia offline przy użyciu Application Cache
Implementacja adaptacyjnego interfejsu użytkownika
obsługa wielu czynników kształtowania strony
tworzenie adaptacyjnego interfejsu użytkownika
Tworzenie zaawansowanej grafiki
tworzenie interaktywnej grafiki przy użyciu SVG
programowe rysowanie grafiki przy użyciu kontrolki Canvas API
Animacja interfejsu użytkownika
stosowanie przejść CSS
transformacja elementów
stosowanie animacji CSS opartych o klatki kluczowe
Implementacja komunikacji w czasie rzeczywistym
wstęp do WS
wykorzystanie WS API

35 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 3700 zł

 

 • Podstawy programowania w języku Python

Program szkolenia;
Wprowadzenie:
Wstęp i krótka historia języka
Instalacja oraz zmienne środowiskowe
Zen of Python
Środowisko pracy – wybór IDE (zintegrowane środowisko programistyczne)
Interaktywny Shell
Czym jest programowanie – obalamy stereotypy
Podstawowe koncepcje
Zmienne – typy wbudowane (typy proste)
Operatory arytmetyczne
Instrukcje sterujące – instrukcje warunkowe
Operatory logiczne
Instrukcje sterujące – instrukcje powtarzania (pętle)
Importowanie modułów – podstawy biblioteki standardowej
Złożone Typy Danych
Listy
Słowniki
Tuple
Zbiory
Formatowanie łańcuchów znaków
Średnio zaawansowane operacje na liczbach i łańcuchach
Programowanie Funkcyjne
Funkcje – wprowadzenie
Argumenty – podstawy
Funkcja jako wartość
Funkcja jako argument
Funkcje lambda – podstawy
Zasięg zmiennych
Iteratory i Generatory
Ważne wbudowane moduły – podstawy
RANDOM
DATETIME
REQUESTS (plus podstawy HTTP)
JSON (plus podstawowe informacje na temat Notacji)
Operacje na plikach i innych danych zewnętrznych
Odczyt / Zapis danych z pliku lokalnego
Odczyt danych z API – podstawy
Różne formaty plików
Połączenia z bazą danych SQL – podstawy
Klasy i obiekty – podstawy
Paradygmat OOP (Object Oriented Programing)
Klasy i Obiekty – teoria
Pola i Metody
Dziedziczenie
Metody magiczne
Operacje na obiektach
Wyjątki
Wyjątki – teoria
Obsługa Wyjątków
Własne wyjątki – podstawy

35 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena  4 750 zł

 

Szkolenia ECDL Advance

 

 • Przetwarzanie tekstów A1

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Program zgodny z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

30 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 600 zł

 • Arkusze kalkulacyjne A2

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Program zgodny z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

30 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 600 zł

 • Zaawansowane usługi baz danych A3

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Program zgodny z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

30 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 600 zł

 • Zaawansowana grafika menagerska i prezentacyjna A4

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Program zgodny z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

20 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena 400 zł

Kursy Graficzne

 

 • Szkolenie komputerowe z grafiki komputerowej

Program szkolenia:
CorelDRAW
1. Zapoznanie się z pracą na warstwach w Corelu.
2. Praca w Corelu przy użyciu: Siatki, Linijek i Prowadnic
3. Tworzenie dokumentów wielostronicowych.
4. Kopiowanie wypełnień i konturów. Przekształcanie konturu w obiekt.
5. Rysowanie Krzywych Beziera i zmienianie ich kształtów. Rysowanie Łączników, Linii Wymiarowych i Objaśnień.
6. Przekształcanie obiektów w krzywe.
7. Tworzenie i edycja Wypełnień Siatkowych.
8. Zaawansowane formatowanie tekstu z użyciem Tabulatorów, Wypunktowań, Inicjałów, Kolumn. Oblewanie obiektów tekstami. Wstawianie tekstów do obiektów. Tworzenie tekstów na ścieżkach.
9. Tworzenie prac z wykorzystaniem grafik rastrowych i wektorowych.
10. Publikowanie dokumentów z rozszerzeniem PDF.
PHOTOSHOP
1. Praca na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem warstw dopasowania i warstw wypełnienia.
2. Omówienie obiektów inteligentnych w Photo Shopie. Nadawanie warstwom stylów.
3. Maski odcinania i maski warstw.
4. Tworzenie i edycja ścieżek. Omówienie zakładki w palecie z kanałami.
5. Tworzenie i zapisywanie własnych pędzli.
6. Omówienie na przykładach narzędzi typu: Rozmywanie, Wyostrzanie, Smużenie, Rozjaśnianie, Ściemnianie, Gąbka
7. Tworzenie kształtów, masek wektorowych i ścieżek.
8. Edytowanie i modyfikowanie tekstu. Zniekształcanie tekstu
9. Czym jest animacja w Photo Shopie

40 godzin zajęćJesteś zainteresowany szczegółami zadzwoń: 723928077

Cena: 1000zł